Deebisaa, Asaffaa, Qabbannaa Taaddasaa, and Mulugeetaa Teendaa. 2023. “Xiinxala Caasaa Hiibboowwan Oromoo Godina Qellem Wallaggaa Aanaalee Filatamanii”. Gadaa Journal 6 (2), 53-63. https://ejhs.ju.edu.et/index.php/gadaa/article/view/4965.