The Ethiopian Journal of Social Sciences and Language Studies (EJSSLS) is an open access peer-reviewed journal (available online and in print version) published twice a year (June and December). The journal accepts research papers from the diverse fields of social sciences and language studies and allied disciplines. The contributions can be made in the form of original research, review articles, book reviews and letters to editor.

Vol 6 No 2 (2019): The Ethiopian Journal of Social Sciences and Language Studies (EJSSLS) Published by Jimma University.

The Ethiopian Journal of Social Sciences and Language Studies (EJSSLS)

Volume 6
Number 2
Year 2019

SSN (Print):2412-5180  (Electronics): 2408-9532
ISBN: 978-99944-70-78-5
A Publication of Jimma University
POBOX:378, Jimma University, Ethiopia
Web Address http://www.ju.edu.et/cssljournal/
Open Access Address: journals.ju.edu.et

Jimma University. A first publication right isgranted to the journal.JimmaUniversitymakes the publications to be made available freely (open access)Published by Jimma University. 

Published: 2019-12-29

View All Issues

Görevimiz

EJSSLS'in vizyonu, finansal, yasal veya teknik engeller olmadan çevrimiçi olarak araştırma bilgilerine ücretsiz erişim sağlayarak, çeşitli sosyal bilimler ve dil çalışmaları ve ilgili disiplinlerden yüksek kaliteli araştırma çalışmalarını (hem çevrimiçi hem de basılı olarak) yayınlamak ve yaymaktır, küresel topluluğa.

Derginin Politikası

    1. Açık Erişim Politikası

Yayınlar,   yayınlandıktan hemen sonra serbestçe elde edilebilir .

    1. Vizyon ve misyon

EJSSLS'in vizyonu, kaliteli yayını daha geniş okuyucu kitlesine yayma misyonu ile Afrika'nın en çok tercih edilen dergilerinden biri olmaktır.

  İçerik Politikası

Yayın politikaları, derginin bütünlüğünü ve kalitesini okuyucuya olan ilgisini amaçlayan koruma ve güçlendirmeye tabi tutulur. Tüm makaleler derginin kapsamına göre önemini, yeniliklerini ve Dergiler okuyucusunun kullanışlılığını temel alarak hazırlanmıştır. Yazılarla ilgili kararlar yazarın kökeninden, cinsiyetinden, dininden, etnik kökeninden, uyruğundan, ırkından veya politik inançlarından etkilenmez. Kararı başka hiçbir hükümet politikası veya ajansı belirleyemez. Alınan kararlar kesinlikle makalelerin geçerliliği ve bilimsel okuyucular için önemine dayanmaktadır.